Är du intresserad av utbildningar i Officepaketet?
Kontakta Alita 070-558 95 61

Utbildning till bästa pedagogik och anpassning

Genom utbildningarna i Word, Outlook, PowerPoint, Access, Excel säkerställs att personalen gör mindre fel, jobbar effektivare och vet vilka finesser som hjälper just dem i deras dagliga arbete.

God pedagogik är grundstommen till en lyckad utbildning. Vi tillämpar MAKIS-modellen. Det är en modell som med sina fem hörnstenar lyfter fram alla de delar som krävs för bra pedagogik. MAKIS står för Motivera, Aktivera, Konkretisera, Individualisera och Samarbeta.

För oss innebär god pedagogik:

  • att skräddarsy ett effektivt kursupplägg för varje grupp och individ.
  • att varje kursdeltagare direkt kan omsätta kunskaperna i sitt eget arbete.
  • att kursdeltagaren får jobba praktiskt så mycket som möjligt. Det är skillnad på att visa och att lära ut. Vi lär ut.
  • Vi garanterar att samma höga kvalitet bibehålls från första till sista utbildningstillfälle.

Kursupplägg:

Vi diskuterar upplägget med utbildningsansvarig på företaget eller kursdeltagaren.  

Därefter om möjligt:

  • Med hjälp av enkäter analysera utbildningsbehovet för samtliga som ska utbildas.
  • Utifrån enkäterna gruppera eleverna i homogena utbildningsgrupper så utbildningen blir effektiv för alla.

Vi har inte bara färdiga kurspaket i olika steg utan erbjuder också skräddarsydda utbildningar. Vare sig ni är ett företag, i mindre grupp eller om utbildningen är individuell har vi lösningar som passar er.

  • Företagsanpassad kurs Kurserna skräddarsys för företaget på så vis får man ett effektivt kursupplägg Övningar och exempel kopplas till företagets verksamhet och grafiska profil.
  • Individuell utbildning Vi går igenom vilka funktioner du behöver lära dig och anpassar nivå och utbildningen i ditt tempo
  • Utbildning i grupp Ni är fler som behöver lära er samma sak. Utbildningen anpassas efter era kunskaper och övningar kommer från er vardag.
  • Handledning Vi gör arbetet tillsammans och du lär dig momenten samtidigt. 

Har du frågor om våra kurser eller vill boka - tveka inte att kontakta Alita.

Vi har anlitat Lena Taavo för att genomföra datautbildningar inom två större projekt. Först ett i samarbete med Stiftelsen för Internetinfrastruktur, ”Internet även för hemlösa”, där man utbildade våra handledare på ett alldeles utomordentligt sätt. Därefter med stöd från ESF, Europeiska socialfonden, ”08Kompetens”, som gick ut på att kompetensutveckla hela vår personal i bl a grundläggande datakunskaper och Officepaketet.

 

Båda de här uppdragen, och ytterligare några därefter, har genomförts på ett mycket förtjänstfullt sätt, med en lärare Lena Taavo, som verkligen brinner av pedagogiskt nit, som kan göra det svåra lättare, som får vår personal att förstå vilka finesser programmen innehåller och, inte minst, att stråla av självförtroende efter kurserna!

Curt Hägerklo, utvecklingschef vid bostadsföretaget SHIS

Sensus (innan 2005 SKS) har samarbetat med Lena Taavo i mer än 17 år. Lena har under denna tid planerat och genomfört en stor spännvidd av IT-utbildningar för ett flertal olika målgrupper tex. anställda inom olika organisationer eller arbetssökande. Vi gör regelbundna utvärderingar och Lena har utan undantag haft mycket höga snittvärden på dessa. I övrigt är Lena lätt att samarbeta med och vi hoppas därför på ett fortsatt lika gott samarbete som tidigare.

Daniel Cronholm, Verksamhetsledare Sensus studieförbund