Är du intresserad av utbildningar i Officepaketet?
Kontakta Alita 070-558 95 61

Våra kurser i Excel

Excel är ett mycket omfattande program och har många finesser. Om man vet hur man på bästa sätt kan utnyttja de funktioner som finns i Excel förenklas arbetet avsevärt. Excel är ett otroligt användbart program som kan effektivisera arbetet och skapa smarta lösningar på problem som man stöter på. Den som lär sig rätt från början har störst chans att kunna maximera nyttan av att arbeta med programmet. Det kan handla om allt ifrån att du behöver analysera stora mängder data till att du behöver en grundkurs i hur man skapar kalkyler diagram och databaser. Oavsett vad kan en Excelkurs vara lösningen som underlättar ditt arbete.

Se nedan för exempel på våra Excelkurser.

Är du intresserad av någon av våra skräddarsydda Excelkurser eller kanske har egna idéer om hur du vill att vi lägger upp en kurs - kontakta Alita, eller lämna ditt namn och nummer eller e-postadress så återkommer vi så snart vi kan.

Excel Steg 1

Förkunskaper: 
Inga kunskaper krävs

 • Skapa och redigera enkla kalkyler 
 • Skapa egna formler och autosumma 
 • Kopiera och redigera formler 
 • Att använda talformat 
 • Kopiera och flytta Infoga och ta bort rader eller kolumner 
 • Formatera celler 
 • Spara, stänga och öppna arbetsbok 
 • Förhandsgranska 
 • Skapa och ta bort sidbrytning 
 • Databas - sortera 
 • Enkla diagram 
 • Kursdeltagarnas frågor

Excel Steg 2

Förkunskaper: 
Motsvarande steg 1

 • Kort repetition 
 • Relativa och absoluta referenser 
 • Att använda färdiga formler i Excel, funktioner 
 • Mer om talformat 
 • Skapa serier med autofyll 
 • Utskriftsformat 
 • Utskriftsområde 
 • Utskriftsrubriker 
 • Lås rubriker vid skärmrullning 
 • Anpassa sidhuvud och sidfot 
 • Liggande orientering 
 • Kommentarer 
 • Mer om databaser 
 • Mer om diagram, redigera diagram 
 • Kursdeltagarnas frågor

Excel Steg 3

Förkunskaper: 
Motsvarande steg 1 & 2

 • Kort repetition 
 • Skapa egna talformat 
 • Villkorsstyrd formatering 
 • Databaser, delsummor 
 • Pivottabeller 
 • Att arbeta med flera kalkylblad 
 • Klistra in special 
 • Skydda celler för att undvika att formler och information radera 
 • Hämta och sammanställa data från flera kalkylblad eller arbetsböcker med hjälp av konsolidering och länkning 
 • Skapa hyperlänkar som länkar till andra filer 
 • Fördjupning av funktionerna, t ex Letarad-funktionen samt att använda flera funktioner i samma uttryck 
 • Använda vyhanteraren och dispositioner för att på ett enkelt sätt kunna dölja och visa information i ett kalkylblad 
 • Använda dataverifiering för 
 • Kursdeltagarnas frågor

Excel Steg 4

Förkunskaper: 
Motsvarande steg 1,2 & 3

Anpassas helt efter gruppens sammansättning och individuella önskemål. 

Områden som kan tas upp är exempelvis:

 • Utbildningspunkter från nivå 3 som man vill fördjupa sig 
 • Avancerade frågor kring pivottabeller t ex hur man hämtar data från en extern databas
 • Redigera källdata
 • Formatera pivottabell
 • Anpassa pivottabell
 • Beräkningar i pivottabell
 • Pivotdiagram Introduktion till VBA-programmering 
 • Metoder för att förenkla befintliga kalkyler och effektiva arbetsmetoder i allmänhet
 • Konsekvensanalys 
 • Formulär 
 • Scenariohanteraren 
 • Databastabeller med en och två variabler 
 • Målsökning 
 • Problemlösaren 
 • Dela arbetsböcker