Är du intresserad av utbildningar i Officepaketet?
Kontakta Alita 070-558 95 61

Alita gör Excelmallar, databaslösningar och kalkyllösningar

Gemensamt för de företag som kontaktar oss är att de vill spara tid. Ofta skapar vi mallar utifrån era kalkyler och kompletterar dom med att tex skriva ett makro i Excel. På så vis kan man spara mycket tid.

Ibland behövs ett mer omfattande arbete med att bygga en databaslösning. Ofta gör vi Excelmallar som gör att diagrammen automatiskt får rätt färger och format vad gäller text, siffror och linjer.

Oavsett ert problem hittar våra experter alltid en bra lösning till Er.

Nu senast har vi hjälp företag med:

  • Att effektivisera budgetrutinen med tydliga mallar samt logik för att sammanställa dessa på olika chefsnivåer.
  • Att strukturera kommunala planeringsprojekt med tillhörande uppgifter så att det enkelt går att hitta uppgifter och rapportera på ett strukturerat sätt.
  • Beräkna och redovisa ersättning till personalen för deras jour.
  • Beräkna och redovisa ersättningen för lagerpersonal.
  • Att effektivisera rutinerna kring hantering av mätvärden i VA-branschen.
  • Att sammanställa statistik med stor mängd data till en Kvartalsrapport i Word. 

Vill du ha hjälp med att ta fram Excelmallar? Kontakta oss med hjälp av formuläret så återkommer vi så snart vi kan.

Några företag vi hjälpt med Excelmallar/lösningar

Sensus, Stadsmissionen, FAO, PV-Design, MaxCura